หากท่านไม่เข้าสู่ระบบขอใช้สถานที่ และอุปกรณ์ศูนย์ฝึกผ่าตัด ศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อัตโนมัติ กรุณากดที่ Link ด้านล่างนี้

Link ระบบขอใช้สถานที่ และอุปกรณ์ศูนย์ฝึกผ่าตัด ศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย